Стосовно розташування за однією і тією ж самою адресою двох або більше суб’єктів господарювання

04, Июль, 2012

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 10.04.2009 №4020

Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в АР Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі

Стосовно розташування за однією і тією ж самою адресою двох або більше суб’єктів господарювання п

Враховуючи непоодинокі звернення державних реєстраторів та суб’єктів господарської діяльності стосовно надання роз’яснень щодо законності розташування за однією і тією ж самою адресою двох або більше суб’єктів господарювання, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі – Держкомпідприємництво) надає наступні роз’яснення.

Перш за все слід зазначити, що заборони на розташування за однією і тією ж самою адресою двох або більше суб’єктів господарювання чинним законодавством України не встановлено.

По-друге, повідомляємо, що метою державної підтримки малого підприємництва, згідно із статтею 4 Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва” є, зокрема, сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку суспільства, а також формування умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.

Частиною першою статті 10 Закону України „Про державну підтримку малого підприємництва” встановлено, що державна підтримка малого підприємництва щодо формування його інфраструктури здійснюється шляхом створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо. Перелік завдань, визначених для таких організацій частиною другою цієї ж статті не виключає надання ними, в умовах відсутності доступних приміщень, допомоги в розміщенні суб’єктів господарювання, в тому числі й на умовах обслуговування за своєю адресою. Потреба у отриманні останніми таких послуг виникає особливо у тих регіонах, де існують найбільші складнощі із отриманням (купівлею або орендою) вільних приміщень.

В той же час, не можна не відзначити, що розміщення за однією і тією ж самою адресою двох та більше юридичних осіб, в свою чергу, тягне за собою певні особливості їх обліку та здійснення контролю з боку держави.

Однак, враховуючи вимоги Першої директиви Ради ЄС „Про координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються країнами-членами від компаній в рамках контексту другого абзацу Статті 58 Договору для захисту інтересів членів та інших з перспективою зробити такі гарантії однаковими в усьому Співтоваристві” від 9 березня 1968 року № 68/151/ЄЕС та з огляду на положення Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, затвердженої Законом України від 21.12.2000 № 2157-III, а також задля запобігання створенню додаткових та суттєвих перешкод законослухняним громадянам під час започаткування ними власних справ, які, зрештою, становитимуть одне із головних джерел формування сталого середнього класу та міцної економіки країни, Держкомпідприємництво вважає зусилля держави по розробці, в разі необхідності, дещо відмінних від вже існуючих форм обліку та контролю адміністративних підходів до таких суб’єктів господарювання вартими очікуваного результату.

Нагадуємо, що робота по розробці проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань визначення форм та методів проведення планових і позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням податкового, бюджетного та іншого законодавства, згідно із підпунктом 8 пункту 4 Положення про Державну податкову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 № 778, віднесена до переліку завдань останньої.

Держкомпідприємництво неодноразово повідомляло як Кабінет Міністрів України, так і Державну податкову адміністрацію України про свою позицію з даного питання та про готовність до повного сприяння у розробці дещо відмінних від вже існуючих форм обліку та контролю адміністративних підходів до суб’єктів господарювання, розташованих за одними й тими ж самими адресами, зокрема, шляхом законодавчого визначення поняття „зареєстрований офіс”, практика використання якого показала високу ефективність у багатьох країнах Європейського Союзу.

Надані цим листом роз’яснення просимо терміново довести до відома державних реєстраторів для врахування в роботі.

Голова О.В. Кужель