О наименовании юридических лиц в связи с принятием Закона Украины Об акционерных обществах

04, Июль, 2012

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 30.04.2009 р. N 5030/11/03/6832
Про найменування юридичних осіб в зв’язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства»

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» акціонерні товариства поділяються на два види, відкриті та закриті, скорочено ВАТи і ЗАТи, традиційно ці скорочення набрали загального розповсюдження і використовуються при зазначенні скороченого найменування відкритих та закритих акціонерних товариств.

З прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерні товариства будуть поділятися за типом на публічні та приватні.

Пунктом 4 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами).

Відповідно до пункту 1.1 Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Держкомпідприємництва від 09.06.2004 N 65 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.06.2004 за N 792/9391 (далі — Вимоги), юридична особа повинна мати своє найменування. У найменуванні юридичної особи зазначаються її організаційно-правова форма (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим) та назва. Найменування юридичної особи викладається державною мовою.

Згідно з пунктом 2.1 Вимог юридична особа, крім повного найменування (не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів).

Таким чином, враховуючи вимоги законодавства в скороченому найменуванні акціонерного товариства можна не вказувати тип акціонерного товариства (публічне чи приватне), а зазначити лише організаційно-правову форму (АТ).

Також, враховуючи зазначене, оскільки чинним законодавством не передбачені вимоги щодо написання скороченого найменування то в такому разі суб’єкт господарювання може самостійно визначити скорочене найменування. Вважаємо за доцільне у скорочених найменуваннях акціонерних товариств використовувати скорочені назви організаційно-правових форм, за типом ПАТ і ПрАТ відповідно, замість публічних та приватних акціонерних товариств.

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної політики
та підприємництва
О. В. Кужель

Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
А. І. Балюк