Об отдельных вопросам применения упрощенной системы налогообложения

04, Июль, 2012

При поданні заяви на отримання свідоцтва про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності до органів ДПА в деяких областях від суб’єктів вимагають подачі довідки органів Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Держпідприємництво вважає, що наявність такої заборгованості у суб’єктів не може бути причиною для відмови у видачі свідоцтва про сплату єдиного податку. Порядок та розміри сплати внесків на пенсійне страхування регулюються законодавством з пенсійного страхуванням, зокрема Законом України від 09.07.2003 № 1058-ІV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. А відповідно до пункту 4 статті 18 цього Закону страхові внески не включаються до складу податків, інших обов’язкових платежів, що складають систему оподаткування, на ці збори не поширюється податкове законодавство.

З метою врегулювання проблеми Держпідприємництво України звернулось до першого заступника Голови ДПА Оперенка Г.М. (Лист Держпідприємництва від 08.02.2006 № 928/0/2-06 Про сплату єдиного податку в органах ДПА).

Відповідь – Лист ДПА від 27.03.06 № 3442/5/15-0416 надаємо:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
від 27.03.06 № 3442/5/15-0416
на №928 від 08.02.06

Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування

Державна податкова адміністрація України розглянула лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.02.2006 №928 щодо застосування окремих положень Указу Президента України від 03.07.1998 № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (в редакції Указу від 28.06.1999 № 746/99) (далі — Указ) і повідомляє.

Згідно із статтею 1 зазначеного Указу спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для суб’єктів малого підприємництва, зокрема, юридичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Згідно із статтею 4 Указу для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єкт малого підприємництва подає письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації, в якій зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.

Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов’язкових платежів за попередній звітний (податковий) період.

Щодо заборгованості по страхових внесках до Пенсійного фонду України, то преамбулою Закону України від 09.07.2003 № 1058-ІV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058-ІV) зазначено, що цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

Відповідно до статті 18 Закону № 1058-ІV страхові внески не включаються до складу податків, інших обов’язкових платежів, що складають систему оподаткування. На ці внески не поширюється податкове законодавство.

Враховуючи наведене, наявність у суб’єктів підприємницької діяльності заборгованості по страхових внесках у відповідності до Закону № 1058-ІV до Пенсійного фонду України не може бути підставою для відмови у реєстрації суб’єкта малого підприємництва як платника єдиного податку.

Перший заступник Голови Г.М.Оперенко

Див. також Лист Держпідприємництва від 08.02.2006 № 928/0/2-06 Про сплату єдиного податку в органах ДПА, розміщений 10.02.06 у розділі Аналіз факторів розвитку підприємництва (рубрика Коментарі та інформаційні листи)

Источник: ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ