По вопросу ликвидации юридических лиц по судебному решению о признании их банкротами

04, Июль, 2012

Щодо порядку припинення юридичних осіб за судовими рішеннями щодо визнання їх банкрутами, які прийняті судами до 01.07.2004 р., що надсилаються до державних реєстраторів відповідними органами державної податкової служби з вимогами провести скасування їх державної реєстрації / Лист від 17.02.2009 N 1408

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ від 17.02.2009 N 1408

До Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва надходять непоодинокі звернення державних реєстраторів стосовно порядку припинення юридичних осіб за судовими рішеннями щодо визнання їх банкрутами, які прийняті судами до 01.07.2004 р., що надсилаються до державних реєстраторів відповідними органами державної податкової служби з вимогами провести скасування їх державної реєстрації.

Однак Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі — Закон про реєстрацію), статтею 39 якого встановлено порядок державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом за спрощеною процедурою, набрав чинності з 01.07.2004 р. Тобто дія цього Закону поширюється тільки на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що зареєстровані та діють, а також на тих діючих юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб, які отримали свідоцтво єдиного зразка в порядку, встановленому частиною другою Прикінцевих положень Закону про реєстрацію, після 01.07.2004 р., на підставі чого відомості про них включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

З огляду на наведене вище Держкомпідприємництва вважає, що у державних реєстраторів немає правових підстав для проведення скасування державної реєстрації юридичних осіб за спрощеною процедурою, порядок проведення якої встановлено статтею 39 Закону про реєстрацію за судовими рішеннями щодо визнання їх банкрутами, які прийняті судами до 01.07.2004 р. та які надсилаються до державних реєстраторів відповідними органами державної податкової служби.

Нагадуємо, що оскільки зазначені вище судові рішення щодо визнання юридичних осіб банкрутами були прийняті судами до 01.07.2004 р., порядок виконання таких судових рішень регулювався статтею 8 Закону України «Про підприємництво» та пунктом 34 Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 740 (далі — Положення), що втратила чинність з дати набрання чинності Законом про реєстрацію, тобто з 01.07.2004 р.

Відповідно до пункту 34 Положення скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи здійснювалося органом державної реєстрації шляхом виключення його з Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності після проведення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності і подання до органу державної реєстрації документів, перелік яких визначався зазначеним пунктом 34 Положення.

Крім того, інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями додатково надсилалися повідомлення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.

Акціонерними товариствами, що зареєстрували випуск акцій, додатково подавалися оригінал або нотаріально засвідчена копія розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

Однак з метою забезпечення можливості виконання зазначених вище судових рішень Держкомпідприємництва вважає, що у разі надходження до державного реєстратора від відповідного органу державної податкової служби судового рішення про визнання суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи банкрутом, яке прийнято судом до 01.07.2004 р., державний реєстратор повинен спочатку внести до Єдиного державного реєстру відомості про юридичну особу, щодо якої прийнято судове рішення про визнання її банкрутом, з використанням документів реєстраційної справи цієї юридичної особи, шляхом застосування функції АРМу «Архівна дія — реєстрація». Потім державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про таке судове рішення та того самого дня повідомити органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.

Нагадуємо, що з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом до такої юридичної особи застосовуються обмеження, які встановлені частиною другою статті 35 Закону про реєстрацію.

Наголошуємо на тому, що державний реєстратор може провести державну реєстрацію припинення такої юридичної особи тільки у разі надходження документів, перелік яких встановлено пунктом 34 зазначеного вище Положення. Для цього державний реєстратор повинен заповнити реєстраційну картку про державну реєстрацію припинення юридичної особи, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та того самого дня передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення такої юридичної особи.

Одночасно доводимо до відома, що на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.04.2008 р. N 13315/161/1-07 щодо виконання абзацу тринадцятого підпункту «а» підпункту 2 пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 лютого 2007 року «Про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України», введеного в дію Указом Президента України від 17.03.2007 р. N 216/2007, яким передбачено внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення юридичних осіб, Держкомпідприємництва розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання», яким передбачається встановити можливість та порядок проведення державної реєстрації припинення суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи та суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи на підставі судового рішення про скасування їх державної реєстрації у зв’язку із визнанням суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи та суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи банкрутом, державна реєстрація яких відбулася до 1 липня 2004 року, та якщо таке рішення прийнято судом до 1 липня 2004 року.

Нині Держкомпідприємництва завершує узгоджувальні процедури вказаного законопроекту із заінтересованими органами.

Тобто до врегулювання порушеного питання на законодавчому рівні проведення державної реєстрації припинення суб’єктів підприємницької діяльності за судовими рішеннями щодо визнання їх банкрутами, які прийняті судами до 01.07.2004 р., можливе лише в порядку, встановленому пунктом 34 зазначеного вище Положення, та за процедурами, рекомендованими цими роз’ясненнями.

Наведені вище роз’яснення листом від 13.02.2009 р. N 1242 доведені Держкомпідприємництва до відома територіальних представництв, яким одночасно доручено довести ці роз’яснення до державних реєстраторів для врахування у роботі.

Держкомпідприємництва просить довести надані роз’яснення також до відома та для врахування у роботі й органами державної податкової служби.

Голова О. Кужель